Afriquia Logo3

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie z działalności za rok

2022

Bilans 2022
Sprawozdanie finansowe 2022
Uchwała Zarządu zatwierdzenie 2022
Sprawozdanie z działalności za rok

2021

Bilans 2021
Rachunek zysków i strat 2021
Sprawozdanie finansowe 2021
Uchwała Zarządu zatwierdzenie 2021
Sprawozdanie z działalności za rok

2020

Bilans 2020
Rachunek zysków i strat 2020
Sprawozdanie finansowe 2020
Uchwała Zarządu zatwierdzenie 2020
Sprawozdanie z działalności za rok

2019

Bilans 2019
Rachunek zysków i strat 2019
Sprawozdanie finansowe 2019
Uchwała Zarządu zatwierdzenie 2019

Przejrzystość naszej pracy i transparentność wobec darczyńców ma dla nas ogromne znaczenie