Afriquia Logo3

Wykonujemy ortopedyczne zabiegi operacyjne dzieci i dorosłych w Rwandzie.

Nasze działanie opiera się przede wszystkim na szkoleniu lekarzy rwandyjskich, w trakcie którego wspólnie wykonujemy zabiegi operacyjne dzieci i dorosłych. Dzięki nauce nowych i skomplikowanych technik operacyjnych poszerzamy możliwości leczenia szczególnie tym chorym i niepełnosprawnym, którzy dotychczas nie mieli szans na jej uzyskanie. Dostarczmy i wyposażamy w sprzęt medyczny rwandyjskie szpitale. Poprzez nasze działania i my sami i rwandyjscy lekarze byli już w stanie pomóc bardzo wielu potrzebującym.