Szkolimy anestezjologów w Szpitalach w Rilimie i w Kigali

W dniach 11-16 września 2019 r. przedstawiciele Fundacji przebywali w Kigali, gdzie przeprowadzili szkolenie w zakresie znieczuleń pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii Regionalnej.
Podpisali również umowę współpracy z University Teaching Hospital of Kigali, któremu przekazali sprzęt medyczny: 1.158 szt. płytek do osteosyntezy, 2.481 szt. śrubowkrętów do osteosyntezy i 26 grotowkrętów.