Afriquia Logo3

Szkolenie Dr Grace z Kigali

Dr Grace Kansayisa ze Szpitala Uniwersyteckiego w Kigali w Rwandzie zakończyła 2 tygodniowe szkolenie z zakresu ortopedii w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Jest to ostatni etap rozpoczętego przez lekarzy z naszej fundacji 2,5 roku temu szkolenia w zakresie wymiany stawu kolanowego. Dr Grace dzięki naszej pomocy jest w stanie samodzielnie wykonywać tak skomplikowane operacje.
Ogromne podziękowanie dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie oraz dla całego zespołu oddziału ortopedii i bloku operacyjnego.