Sprzęt do wyposażenia oddziału intensywnej opieki medycznej

Otrzymaliśmy od Fundacji Polski Korpus Pokoju sprzęt do wyposażenia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.
Zostanie on przekazany do Szpitala Dziecięcego w Rilimie w Rwandzie.