Afriquia Logo3

Szkolimy anestezjologów w Rwandzie.

Wykonujemy cykliczne kursy anestezjologii regionalnej, czyli takiej która umożliwia przeprowadzenie operacji ortopedycznej bez konieczności usypiania pacjenta, a komfort i działanie przeciwbólowe rozciągają się na wiele godzin po operacji. Metody te zwłaszcza w warunkach afrykańskich są bezpieczniejsze, tańsze i wymagają mniej specjalistycznego sprzętu anestezjologicznego. Dzięki naszym kursom i umiejętnościom nabytym przez rwandyjskich anestezjologów, pacjenci nawet po dużych operacjach ortopedycznych unikają bólu i dużych dawek środków przeciwbólowych.