Planujemy otworzyć stanowisko intensywnej terapii w Szpitalu w Rilimie

W ramach współpracy ze Szpitalem w Rilimie Fundacja planuje w najbliższym czasie wyposażyć ten podmiot w potrzebne do otwarcia Oddziału Intensywnej Terapii ITU/HDU – w stanowiska intensywnej terapii składające się z: dwóch respiratorów, dwóch łóżek, dwóch kardiomonitorów wraz z osprzętem. Oddział ITU/HDU konieczny jest do wykonywania zabiegów w zakresie ortopedii kręgosłupa. Otwarcie Oddziału ITU/HDU stanowczo zwiększy bezpieczeństwo leczenia. Staramy się pozyskać niezbędny sprzęt – prowadzimy rozmowy ze szpitalami – potencjalnymi darczyńcami.
Dodatkowo, w ramach zawartej w czerwcu umowy pomiędzy Fundacją a Szpitalem w Rilimie operowane nadal będą dzieci znajdujące się pod opieką Zgromadzenia Sióstr od Aniołów z Kabungi.