Afriquia Logo3

Odwiedziny pacjentów

W listopadzie nasi lekarze dr Szymon, dr Bartek i dr Łukasz odwiedzili naszych małych pacjentów w Rwandzie. Ocenili oni wyniki wykonanych już zabiegów operacyjnych oraz zakwalifikowali na luty 2023 następnych 7 małych pacjentów do operacji. Z wielka radością możemy powiedzieć, że po ponad 2 latach od operacji, a u niektórych nawet już po 1 roku doszło do pełnego zrostu i odbudowy kości, a co najważniejsze wszystkie dzieci przez nas operowane chodzą już samodzielnie