Afriquia Logo3

Dr Anna Masłoń – Oracz – członek Rady Fundacji, prowadziła panel Forum Afryka – Europa Centralna, ICT/HEALTH na Europejskim Kongresie Gospodarczym.