Afriquia Logo3

7 misja medyczna w Rwandzie

Cel - leczenie operacyjne dzieci i dorosłych ze schorzeniami narządu ruchu.  Dr Szymon, dr Andrzej i dr Mateusz zakwalifikowali dzieci do wykonania operacji ortopedycznych  Większość dzieci objętych misją medyczną pochodzi z ubogich rodzin z północnej części Rwandy. Miały one bardzo utrudniony dostęp do opieki medycznej i leczenia. Dlatego też bez naszej pomocy nie miałyby one szans na powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania.  Jesteśmy bardzo wdzięczni za każde Wasze wsparcie, dzięki któremu możemy dalej działać i pomagać