Siostry od Aniołów

Siostry od Aniołów w Chorzowie

Wczoraj zarząd Fundacji spotkał się w Chorzowie z Siostrami od Aniołów – Nyakinama z Rwandy, Siostrą Agnieszką i Siostrą Katarzyną. Rozmawialiśmy o współpracy i pomocy w dofinansowaniu zabiegów i operacji dla dzieci, nad którymi opiekę sprawują Siostry. Zrodziło się kilka niesamowitych pomysłów. Szczegóły wkrótce.