Jarosław Kurak

Jarosław Kurak - V-ce Prezes Fundacji

Jarosław Kurak – doktor medycyny, lekarz anestezjologii i intensywnej terapii, absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, odbywał staże w szpitalach w Londynie, Royal Glamorgan Hospital w Walii oraz w Catholic Hospital Koblenz – Niemcy. Były Członek Rady Delegatów The European Society of Anaesthesia and Pain Therapy (ESRA), organizator i wykładowca wielu kursów o tematyce anestezjologii, ultrasonografii, położnictwa. Realizator projektu medycznego GeoMedical Katowice – jako Zastępca Dyrektora Projektu. Skarbnik Polskiego Towarzystwa Znieczulenia Regionalnego i Leczenia Bólu, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Słowaka, V-ce Prezes Zarządu Fundacji „Afriquia”.