Szymon Pietrzak

Szymon Pietrzak

Szymon Pietrzak – Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalista w ortopedii i traumatologii. Ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ortopedii dziecięcej. Głównym obszarem zainteresowań są wrodzone i nabyte deformacje kończyn dolnych, zniekształcenia narządu ruchu w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, przepukliny oponowo-rdzeniowej, artrogrypozy, a także wydłużanie i korekcja osi kończyn.