Anna Knysok

Anna Kynsok – urodziła się w Chorzowie. Ukończyła Liceum Medyczne Pielęgniarstwa oraz studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku Psychologii. Wiceprzewodnicząca Komisji zakładowej „Solidarność” i delegat na I Zjazd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Aresztowana w 1983 r. pod zarzutem chęci obalenia siłą panującego ustroju i wydawania nielegalnych pism. Była posłem do sejmu X i I kadencji. W 1997 została powołana przez premiera Jerzego Buzka na Wiceministra Zdrowia i Pełnomocnika Rządu do spraw wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Od stycznia 2002 r. powołana przez Prezydenta Chorzowa do pełnienia funkcji Dyrektora szpitala im. dr J. Rostka. Działa w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim, a następnie w Polskim Towarzystwie Psychologicznym.