Cele

Celami Fundacji są:

  1. Badanie i gromadzenie danych o potrzebach pomocy.
  2. Pozyskiwanie, naprawa i dystrybucja używanego sprzętu medycznego.
  3. Organizowanie wyjazdów pomocowych.
  4. Pozyskiwanie i dystrybucja sprzętu medycznego i lekarstw.
  5. Współpraca oraz wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji krajowych i zagranicznych, prowadzących działalność mająca na celu ochronę zdrowia mieszkańców Afryki oraz poprawę warunków ich życia.
  6. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych i niematerialnych potrzebującym.
  7. Organizowanie zbiórek publicznych.
  8. Prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury, nauki, edukacji, służby zdrowia, oświaty i wychowania.
  9. Organizowanie konferencji, seminariów oraz kampanii informacyjnych dotyczących wolontariatu oraz problemów mieszkańców kontynentu afrykańskiego.